Brigáda + výjazd 28. 04. 2018

Brigáda, sa presúva na 28.04.2018.

(21.04. je burza v Brne – preto tá zmena)

Zraz o 09:00 hod v klubovni.

Pri priaznivom počasí sa uskutoční aj spoločný výjazd v čase obeda, takže prísť prosím na motorkách!

Vítaní sú všetci – robotníci, dôchodci aj pracujúca inteligencia.