Naša klubovňa

Postupne sa snažíme zveľaďovať náš priestor. Každá pomoc je vítaná.

Začiatok stavby klubového baru