Novoročný výjazd

Aj tento rok sme uskutočnili 1. výjazd roku.
Výjazd sa konal 03.01.2018 výjazdom na Turecký vrch.
Pevne veríme, že budúci rok sa nájde viac odvážlivcov.