5. zraz PAv Slovensko

V dňoch 17 – 19.8. 2018 sa na Vás bude konať 5. zraz PAV-ov a historických motocyklov. Zraz sa uskutoční na novom mieste v obci Jablonové. Ubytovanie vo vlastných stanoch v rámci areálu. Hudba a strava zabezpečená.